సెప్టెంబర్ 2020 రాశి ఫలాలు పూర్తి ఫలితాలు | September Month Rasi Phalalu Full Video | Ch Nagaraj

1 Просмотры
Издатель
సెప్టెంబర్ 2020 రాశి ఫలాలు పూర్తి ఫలితాలు | September Month Rasi Phalalu Full Video | Ch Nagaraj | 99Telugu Bhakti

Please watch and subscribe to 99telugu bhakti for more interesting videos.

Planet BHEEJA Mantras

SUN (రవి )- "Om Hraam Hreem Hraum Sah Suryay Namah:"
MOON( చంద్ర)- "Om Shraam Shreem Shraum Sah: Chandray Namah:"
MERCURY( భుధ) - "Om Braam Breem Braum Sah: Budhay Namah:"
VENUS( శుక్ర )- "Om Draam Dreem Draum Sah: Shukray Namah:"
MARS( కుజ )- " Om Kram Kreem Kraum Sah: Bhaumay Namh:"
JUPITER( గురు )- "Om Graam Greem Graum Sah: Gurve Namah:"
SATURN( శని ) - " Om Praam Preem Praum Sah: Shanishchray Namah:"
RAHU( రాహు )- " Om Bhraam Bhreem Bhraum Sah: Rahve Namah:"
KETU( కేతు ) - " Om Sraam Sreem Sraum Sah: Ketwe Namah:"

#septemberrasiphalalu #2020horoscope #chnagaraj #rasiphalalutelugu

Also, check out our other channels:

99Telugu -
99Telugu Facts -
Machiraju Bhakti -
Категория
Развлекательные передачи
Комментариев нет.