બાળપણ ની સ્કૂલ. સાહેબ ને કર્યો ઘા || Balpan Ni School || Village Boys @Gujju Love Guru

0 Просмотры
Издатель
#gujjuloveguru
#villageboys
#vahtoDirected By D.
Story By Vinod Joshi

Tital - Balpan Ni School (બાળપણ ની સ્કૂલ)


Artist - Chandan Rathod (Gujju Love Guru)
Amarshi Thakor (VahtoVillageBoys)
Ashok Thakor (Bhuro)
Kisan Thakor
Nilesh Thakor
Pintu Thakor

Video bloopers ????
Instagram D. B. Thakor ????


Vahto vadi
Gujju Love Guru
VahtoVillageBoys
Village Boys
Funny video
Comedy video
Desi comedy
#gujjuloveguru
#gujjulovegurunajoks
#gujjulovegurucomedy
#Vahtovillageboy
#gujjulovegurucomedy
#Gujju love guru comedy
Категория
Семейные
Комментариев нет.