പണി കിട്ടി ????BAN വന്നു തുടങ്ങി! INDIAN VERSION PUBG NEWS MALAYALALM PUBG INDIA PLASTORE DATE RELEA


16 Просмотры

Издатель
▶️Follow me on my Instagram:- SS_YOUTUBE_

___________________________
PUBG ID : 5174044029
PUBG KR : 61005572745
___________________________

????SUBSCRIBE TO GET LATEST PUBG NEWS????

▶️my second channel -


For paid promotion,
⚠️ ⚠️
ssytbusiness@

▶️15,000 UC FREE ആയി കിട്ടും (No hack, No root ) free ആണ്..


▶️PUBG KR-ൽ എങ്ങനെ ചാറ്റിങ് ശബ്ദം മാറ്റാം ?


▶️PUBG ഇപ്പോഴും DELAY ആവാൻ കാരണം എന്താണ്?

#PUBG_MOBILE_LATEST_NEWS
#PUBG_INDIA_LATEST_NEWS
#PUBG_INDIA_RELEASE_DATE
#PUBG_INDIA_BETA_TEST_VIDEO #PUBG_INDIA_PLAYSTORE_DATE #INDIAN_VERSION_PUBG_RELEASE_ANNOUNCEMENT #PUBG_INDIA_LAUNCH_DATE #PUBG_TEASER#PUBG_UNBANNED_#PUBG_OFFICAL_ANNOUNCEMENT#PUBG_INDIAN_VERSION #PUBG_UNBAN_DATE_MALAYALAM
#PUBG_UNBAN_NOVEMBER_15
#KRAFTON_AND_MICROSOFT_COLLABORATION #MICROSOFT_PUBG #PUBG_MALAYALAM #TENCENT_RESPONSE #TENCENT_NEWS #TENCENT_RESPONSE #PUBGUNBAN #NEW_NEWS_UNBAN #LATEST_UNBAN_NEWS_MALAYALAM #SEASON15ROYALEPASS #SSYT #ssyt #SS_YT #ss_yt
#PUBG_MOBILE_MALAYALAM #PUBG_MOBILE_INDIA
#PUBG_BAN_MALAYALAM #S15ROYLEPASS #ROYALEPASS #PUBG_UNBAN_MALAYALAM #PUBG_BAN_MALYALAM #PUBG_UNBAN #PUBG_BAN_IN_INDIA #LATEST_PUBG_BAN_MALAYALAM #LATEST_PUBG_UNBAN_NEWS_MALAYALAM #LATEST_PUBG_UNBAN_NEWS #NEW_UNBAN_NEWS_MALAYALAM #TODAY_PUBG_UNBAN_NEWS
#PUBG_UNBAN_INDIA #INDIAN_VERSION_PUBG #NEW_VERSION_PUBG_INDIA #AIRTEL_PUBG #NEW_PATNER_AIRTEL #PUBG_AIRTEL #PUBG_NEW_PATNER_AIRTEL_ #PUBG_AND_AIRTEL #INDIAN_VRRSION_PUBG #INDIANVERSION #INDIAN_VERSION #Kaztro#BlindPsycho#kar98k#varemouse#Babagaming
#malayalamtechis#eaglegaming#keralaboy#PUBGMALAYALAM#arjyou#arjyoulive#asianetnews#asianetnewspubg#pubgnewsmalayalam#asianetpubg
Категория
Развлекательные передачи
Комментариев нет.