Nioh 2 "Darkness in the Capital" DLC - ALL Named Boss Fights

7 Просмотры
Издатель
Here are all the named boss fights you get in Nioh 2's "Darkness in the Capital" DLC main missions and sub-missions. All fights were done in Dream of the Demon with a 170 level character using the Relentless Tonfa build:

TIMESTAMPS:
00:01 Minamato no Yorimitsu #1
03:02 Tsuchigumo
06:13 White Tiger
09:09 Ashiya Doman & Lightning God of Yomi #1
14:18 Ashiya Doman & Lightning God of Yomi #2
18:55 Ren Hayabusa
23:10 Watanabe no Tsuna
24:14 Urabe no Suetake
25:16 Usui Sadamitsu
26:14 Sakata Kintoki
27:23 Fujiwara no Yasumasa
28:17 Minamoto no Yorimitsu #2
31:07 Shuten Doji
Категория
Семейные
Комментариев нет.