The Little Prince - Chapter 3 - Antoine De Saint Exupéry


0 Просмотры

Издатель
The Little Prince - Antoine De Saint Exupéry - Chapter 3 - English Audio

Малкият Принц - от Антоан дьо Сент-Екзюпери - EN Аудио
Помощни материали за ученици / Приказки / Детски приказки / Приказки за пораснали деца / Приказки за Лека нощ / #audiobook​ #ПриказкиОтСтаратаРакла​ /#Приказки​ / #Старата​ / #Ракла​ / #SavannahTales​ / #tales​ / #fairytales​ #приказки​ #audio​ #книга​ #Савана​ #storyteller​ :) ❤️️

Malkiyat Prints - ot Antoan dio Sent-Ekzyupery - EN Audio - Prikazka - Prikazki - Detski prikazki - Prikazki za porasnali deca - Prikazki za Leka Nosht na bulgarski ezik / #PrikazkiOtStarataRakla​ / #Prikazki​ #Starata​ #Rakla​ ❤️️

Приказката озвучена от #Savannah​ Tales #PrikazkiOtStarataRakla​
За спонсорирано съдържание и бизнес партньорство:
@

Родителски контрол:
Част от съдържанието на видеото може да не е подходящо за деца под 13-годишна възраст.
Parental guidance:
Some material of this video may not be suitable for children below 13 years of age.

Disclaimer
The PrikazkiOtStarataRakla / Savannah Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 § of CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Savannah Tales Channel and its owner(s), agents, representatives, and employees don't collect any information from children under 13 years of age and deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Savannah Tales Channel. Savannah Tales CHANNEL denies any and/or all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.

Отказ от отговорност
Канал Приказки От Старата Ракла / Савана Тейлс (Prikazki Ot Starata Rakla / Savannah Tales Channel) и всичките му видеоклипове не са "насочени към деца" по смисъла на дял 16 § от Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн / САЩ/ и не са предназанчени за деца под 13 години. Канал Приказки От Старата Ракла / Савана Тейлс (Prikazki Ot Starata Rakla / Savannah Tales Channel) и неговият/те собственик/ци, агенти, представители и служители не събират информация от деца под 13 години и изрично отказват разрешение на трети страни, които искат да събират информация от деца под 13 -годишна възраст от името на Канал Приказки От Старата Ракла / Савана Тейлс (Prikazki Ot Starata Rakla / Savannah Tales Channel). Освен това Канал Приказки От Старата Ракла / Савана Тейлс (Prikazki Ot Starata Rakla / Savannah Tales Channel) отрича всякакви задължения и отговорности от практиките и политиките на YouTube и неговите агенти и дъщерни компании, а също и всякакви числящи се трети страни относно събирането на данни.
Категория
Семейные
Комментариев нет.